Groningen viert de vrijheid in Het Bevrijdingsbos

Jaarlijks wordt op Nationale Bevrijdingsdag in Het Bevrijdingsbos aan de Noorddijkerweg in Groningen de vrijheid gevierd. Op zaterdag 5 mei 2018 is het 73 jaar geleden dat Nederland is bevrijd.

Evenals voorgaande jaren is in samenwerking met een andere gemeente uit de provincie Groningen de viering in en om het bos vormgegeven. Dit jaar is de gemeente Haren onze gastgemeente. ’s-Morgens verzorgt de gemeente Haren het programma in de Stefanuskerk, waar de wnd. burgemeester van de gemeente, de heer Van Veen, in aanwezigheid van oa de burgemeester van Groningen, de heer Den Oudsten en de Commissaris van de Koning, de heer Paas, zal spreken over een van de kinderrechten in relatie tot de vrijheid. Aansluitend volgt een programma op het Plein van de Vrede in het Bevrijdingsbos.

Het programma in Het Bevrijdingsbos ziet er als volgt uit:

10.00 -11.00 uur: bijeenkomst voor genodigden in de Stefanuskerk met diverse sprekers en omlijst met muzikale klanken; aansluitend wandelt het gezelschap samen met scholieren uit Kelowna, Papenburg en Veendam naar het Bevrijdingsbos

Vanaf 11.20 uur: muzikaal optreden van Harmonie ’67 op het Plein van de Vrede in het Bevrijdingsbos. Na het lossen van de vrijheidsduiven zal door de jongerenombudsman van Groningen, mevrouw M. Klappe, uitleg worden gegeven over de kinderrechten. Daarna worden bloemstukken gelegd op het regimentenplateau. Aansluitend leggen scholieren uit Kelowna, Papenburg en Veendam en de andere aanwezigen witte anjers op het regimentenplateau. De boomplanting vindt plaats op het Maple Leaf Plein tegenover het regimentenplateau door de waarnemend burgemeester van de gemeente Haren, de heer Van Veen.

12.30 uur: Einde ceremonie in het Bevrijdingsbos